Şartlar ve Kullanım

KULLANIM ŞARTLARI

GENEL

(“ozandurak.com”) bu web sitesi (“DurakOnline” ozandurak.com” ” tarafından işletilmektedir.)Siteyi kullanarak, bu hizmet koşullarına bağlı olmayı ve siteyi bu hizmet koşullarına, Gizlilik Politikamıza ve sitenin belirli bölümlerine veya Site üzerinden veya şirketten temin edilebilen ürün ve hizmetlere uygulayabilecek ek hüküm ve koşullara uygun olarak kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Siteye erişme, herhangi bir şekilde, otomatik olsun veya olmasın, Sitenin ve bu Hizmet Şartları ile sınırlandırılma sözleşmenizin kullanımını teşkil eder.
Bu hizmet koşullarını değiştirme veya sitenin kullanımı için zaman zaman yeni koşullar uygulama hakkını saklı tutarız, bu durumda revize edilmiş hizmet koşullarını bu web sitesinde yayınlayacağız. Bu tür değişiklikleri gönderdikten sonra siteyi kullanmaya devam ederek, değiştirildiği gibi hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİZE SINIRLI LİSANSIMIZ

Bu Site ve sitede mevcut tüm malzemeler bize bağlı veya lisans sahiplerinin mülkiyetindedir ve telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Site, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sağlanmıştır. Sitede bulunan, siteyi veya malzemeleri, haklarımızı ihlal eden veya bizim tarafımızdan yetkilendirilmemiş bir şekilde kullanamazsınız. Daha spesifik olarak, bu hizmet koşullarında veya materyallerin sahibi tarafından açıkça yetkilendirilmediği sürece, siteden herhangi bir materyali (e-posta veya diğer elektronik yollarla da dahil olmak üzere) herhangi bir şekilde veya ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, yükleyemez, gönderemez, iletemez, çeviremez, satamaz, türev eserler yaratamaz, istismar edemez veya dağıtamazsınız. Bununla birlikte, zaman zaman, tüm telif hakkı ve diğer tescilli bildirimleri sağlam tutmanız koşuluyla, sitenin bireysel sayfalarının bir kopyasını kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirebilir ve/veya yazdırabilirsiniz.

KULLANMAK İÇİN LİSANS

Site üzerinden bize, internet gruplarına, sosyal medya ortamlarına veya çalışanlarımızdan herhangi birine e-posta, metin veya başka yollarla herhangi bir materyal (sınırlama olmaksızın, yorumlar, blog girişleri, Facebook ilanları, fotoğraflar ve videolar dahil) göndererek; (I)malzemenin sahibi olduğunuzu veya malzemenin sahibinin açık rızası ile ilanınızı veya başvurunuzu yaptığınızı ve (ii) on üç yaşında veya daha büyük olduğunuzu temsil etmiş oluyorsunuz. Ayrıca, e-mail, posta, yazılı veya herhangi bir başka yolla bize materyal gönderdiğinizde, bize ve bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş tüm kişilere, telif hakkı olmadan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlanmamış şekilde kullanma lisansı vermiş ve bu materyalin tamamını veya bir kısmını, şimdi bilinen ya da daha sonra geliştirilecek herhangi bir amaç için kısmen ya da tamamen değişiklik yapmak, çoğaltma, dağıtmak ve / veya alenen sergilemek vesaire türev işleri yapma amacıyla bağışlamış olursunuz. Yukarıdaki hibe, telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya ilgili herhangi bir yargı altındaki patent yasaları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür ilan veya gönderimlerdeki mülkiyet haklarından yararlanma hakkını içerir. Ayrıca, bu tür hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak, bize ve bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş olan herkese, sizi, uygun gördüğü şekilde adınıza, e-posta adresinize veya ekran adınıza göre ilan veya gönderilerinizin herhangi birinin yazarı olarak tanımlama hakkı verirsiniz.

Sizin tarafınızdan oluşturulan herhangi bir katkının, Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası’nın 101.bölümünde, tadil edildiği gibi, “ücret karşılığı yapılan eser” olarak kabul edileceğini kabul ve beyan edersiniz. Bunun gibi, bu eserlerdeki telif hakları, bunların oluşturulmasından itibaren ŞİRKET’e ait olacaktır. Bu nedenle, şirket, yazar ve münhasır sahibi olarak kabul edilecek ve şirketin belirlediği gibi, dünya çapında, sürekli olarak, tüm dillerde, bilinen veya bundan sonra tasarladığı herhangi bir medyada, sonuçların ve ilerlemelerin herhangi birinden veya hepsinden yararlanma hakkına sahip olacaktır. Buradaki gönderilerinizin sonuç ve gelirlerinden herhangi birinin, telif hakkı Yasası’nın 101. bölümü altında “ücret karşılığı yapılan eser” olarak kabul edilmemesi durumunda, tadil edildiği gibi, ek tazminat ödemeden, firmaya sınırlama olmaksızın, tüm telif hakları ve ticari markalar da dahil olmak üzere bütün mülkiyet haklarını devredebilir ve aktarabilirsiniz bu tür materyallere ve tüm haklara, başlık, ilgi ve tüm bu mülkiyet haklarına her ortamda, şimdi bilinen ya da bundan sonraki süre boyunca, geleceğe yönelik tasarlanmıştır. Sizin tarafınızdan önceden eserlerinin reprodüksiyon olan sitede yayınlanan malzeme bize ait olacaktır.
ŞİRKET’in, herhangi bir türde herhangi bir kayıt veya katkıyı kullanma ve görüntüleme yükümlülüğü olmadığını, ancak herhangi bir nedenle, bu tür materyallerin (veya bunların herhangi bir bölümünün) herhangi bir zamanda kullanılmasını ve gösterilmesini durdurmayı seçebileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Bağlama ve çerçeveleme sınırlamaları. Bağlantı, sitenizin herhangi bir sponsorluğunu bize veya Site tarafından belirtmediği veya ima etmediği sürece siteye köprü metni bağlantısı kurabilirsiniz.
Bununla birlikte, önceden yazılı iznimiz olmadan, sitenin içeriğinden herhangi birini çerçeve veya satır içi bağlantı kuramazsınız veya başka bir web sitesine ya da başka bir hizmete materyal, içerik veya fikri mülkiyetimizden herhangi birini dahil edemezsiniz.

UYARILAR
Site boyunca, üçüncü taraflarca sağlanan İnternet sitelerine bağlantılar ve işaretçiler sağlayabiliriz. Bu tür üçüncü taraf sitelerle olan bağlantımız, bu tür sitelerin onaylanması veya sponsorluğu veya bu siteler aracılığıyla sunulan bilgiler, ürünler veya hizmetler anlamına gelmez. Buna ek olarak ne biz ne de bağlı kuruluşlar, üçüncü tarafların sitede veya sitede veya sitede bizim tarafımızdan bağlantılı web sitelerinde sağlayabileceği herhangi bir bilgi, ürün veya hizmeti herhangi bir şekilde işletmez veya kontrol etmez.

Mevcut ise, üçüncü taraflarca bilgi sağlayıcılar dahil olmak üzere ifade edilen veya sunulan herhangi bir görüş, tavsiye, beyan, hizmet, teklif veya diğer bilgi veya içerik, ŞİRKET’e değil, ilgili yazarlara veya distribütörlere aittir. Ne şirket ne de herhangi bir üçüncü taraf bilgi sağlayıcısı, herhangi bir içeriğin doğruluğunu, eksiksizliğini veya yararlılığını garanti etmez. Ayrıca, şirket, yetkili bir şirket temsilcisi dışındaki herhangi bir sitenin herhangi bir yerinde yaptığı herhangi bir görüş, tavsiye veya bildirinin doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumlu değildir.

SİTEDE, ŞİRKETTE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİNDE SUNULAN BİLGİ, ÜRÜN VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SAĞLANIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA UYGUN OLARAK İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE TİCARİ UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ. SİTENİN VEYA İŞLEVLERİNİN HERHANGİ BİRİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BÜLTEN PANOLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU SİTENİN HERHANGİ BIR BÖLÜMÜNÜN VEYA MEVCUT HALE GETİREN SUNUCULARIN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIĞINI GARANTİ ETMİYORUZ.

SİTENİN VEYA MATERYALLERIN BU SİTEDE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERDE, DOĞRULUĞU, ZAMANLAMASI, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANILMASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTAYIZ.

ŞİRKET’in bağlı şirketlerini, haleflerini, devralanlarını, lisanslarını ve bunların ana ve yan şirketleri, acenteleri, iştirakleri, memurları, yöneticileri, hissedarları ve her birinden ve aleyhindeki çalışanlarını savunmayı, ve burada belirtilen herhangi bir yükümlülüğü, garantiyi, beyanı veya sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan veya bununla ilgili olarak yasal ücretler ve masraflar dahil olmak üzere tüm talepler, işlem nedenleri, zararlar, borçlar, maliyetler ve masrafları tazmin etmeyi ve şirketi mağdur etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

ONLİNE TİCARET
Sitenin belirli bölümleri, üçüncü taraflarca sağlanan çevrimiçi olarak birçok farklı türde ürün ve hizmeti satın almanıza izin verebilir. Bu ürün ve hizmetlerin kalitesi, doğruluğu, zamanlaması, güvenilirliği veya diğer yönlerinden sorumlu değiliz. Sitedeki bir satıcıdan veya Siteyle bağlantılı bir siteden bir satın alma işlemi yaparsanız, söz konusu satıcının çevrimiçi mağazasına veya sitesine ziyaretiniz sırasında elde ettiğiniz bilgiler ve Kredi kartı numarası ve iletişim bilgileri hem satıcı hem de bizce toplanabilir. Bir satıcı, bizden farklı gizlilik ve veri toplama uygulamalarına sahip olabilir. Bu bağımsız politikalar için hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, Site üzerinden ürün veya hizmet satın aldığınızda, söz konusu ürün veya hizmetlerin satın alınması veya kullanımı için özel olarak geçerli olan ek şart ve koşullara tabi olabilirsiniz. Bir satıcıya, çevrimiçi mağazasına, gizlilik politikalarına ve/veya uygulanabilecek ek şart ve koşullara ilişkin daha fazla bilgi için, o satıcının web sitesini ziyaret edin ve bilgi bağlantılarına tıklayın veya doğrudan satıcıyla iletişim kurun. Bizi ve iştiraklerimizi uğradığınız herhangi bir zarardan serbest bırakırsınız ve Site üzerinden üçüncü şahıslar tarafından sunulan herhangi bir ürün veya hizmetin satın alınmasından veya kullanımından kaynaklanan bize veya bunlara karşı herhangi bir iddiada bulunmamayı kabul edersiniz.

Belirli mal ve hizmetlerin ödenmesi ve teslimatı ile ilgili olarak Sitemizde bulunan herhangi bir üçüncü taraf ile katılımınız, yazışmanız veya iş ilişkileriniz ve bu tür işlemlerle ilgili diğer şartlar, koşullar, temsiller veya garantiler yalnızca siz ve bu tür üçüncü taraf arasında yer almaktadır. Şirketin, bu tür anlaşmaların sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar veya diğer konulardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Sizin tarafınızdan yapılan tüm alımlardan veya Site aracılığıyla sizin adınıza hareket eden birinden maddi olarak sorumlu olmayı kabul edersiniz. Siteyi kullanmayı ve yalnızca yasal, ticari olmayan amaçlar için Site üzerinden hizmet veya ürün satın almayı kabul edersiniz. Ayrıca, spekülatif, yanlış veya hileli amaçlar için veya belirli bir ürün veya hizmet talebinin öngörülmesi amacıyla herhangi bir alışveriş yapmamayı kabul edersiniz. Yalnızca kendiniz için veya yasal olarak izin verdiği başka bir kişi için mal veya hizmet satın almayı kabul edersiniz. Üçüncü tarafın kişisel bilgilerini bize veya bir satıcıya göndermenizi gerektiren bir üçüncü taraf için satın alma işlemi yaparken, söz konusu üçüncü tarafın kişisel bilgilerini sağlamak için bu üçüncü tarafın açık onayını aldığınızı beyan edersiniz.

Satın alma işleminiz yalnızca kişisel kullanım içindir. Satın almaların paylaşılmasına izin verilmez ve izinsiz olarak kabul edilir, telif hakkıyla korunan malzememizi ihlal eden bir kullanımdır ve ihlal edenleri yükümlülük altına alabilir.
Bir kursa (yöne) yapılan ödemenin reddedilmesi durumunda, sistemimiz premium malzemelerimize erişimi otomatik olarak devre dışı bırakacaktır. (Anlıyoruz. Bu genellikle bir kredi kartının kullanım süresinin dolması nedeniyle oluyor.) Erişiminizi geri kazanmaya yardımcı olmak istiyoruz, bu nedenle bu sorunu çözmek için sizinle iletişim kurmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Faturalandırma sorunu çözüldüğünde erişimi geri yükleriz.

İNTERAKTİF ÖZELLİKLER

Bu Site, bülten panoları, web günlükleri, sohbet odaları ve bize geri bildirim sağlayan e-posta hizmetleri ve kullanıcılar arasındaki gerçek zamanlı etkileşim ve kullanıcıların başkalarıyla iletişim kurmasına izin veren diğer özellikler gibi çeşitli özellikleri içerebilir. İlan panolarına, web kayıtlarına, sohbet odalarına ve Sitedeki diğer kamuya açık ilan alanlarına gönderilen veya Sitedeki herhangi bir e-posta servisi aracılığıyla gönderilenlere ilişkin sorumluluk, her kullanıcıya aittir ve yalnızca yayınladığınız veya gönderdiğiniz materyallerden sorumlusunuz. Sizin veya başkalarının Site üzerinden sağlayabileceği mesajları, bilgileri veya dosyaları kontrol etmiyoruz. Aşağıdaki maddeler sitenin kullanım koşullarının dışındadır:
Başka herhangi bir kullanıcının Siteyi kullanmasını ve keyfini çıkarmasını sınırlamak veya engellemek.
Siteyi, herhangi bir kişinin veya varlığın kimliğine bürünmek veya bir kişi veya varlık ile olan ilişkinizi yanlış ifade etmek veya başka bir şekilde yanlış beyan etmek için kullanmak.
Siteyi veya özelliklerini sağlamak için kullanılan sunucu veya ağları engelleyin veya bozun ya da Siteyi sağlamak için kullandığımız ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymayın.
Siteyi, başkalarını yasa dışı faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmek veya tahrik etmek veya herhangi bir kimsede yaralanma veya mal zararına neden olmak için kullanın.
Siteye yetkisiz erişim veya bu siteye bağlı herhangi bir hesap, bilgisayar sistemi veya ağa, heklemek, şifre madenciliği veya diğer yasadışı yollarla erişmek.
Bu Site aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme veya bilgi edinme veya elde etme girişimi.
Siteyi, herhangi bir yasadışı, tehdit edici, küfürlü, iftira edici, müstehcen, kaba, pornografik, saygısız veya uygunsuz bilgiyi herhangi bir şekilde göndermek veya iletmek, bunlarla sınırlı olmamak üzere, suç teşkil edecek, hukuki sorumluluk doğuracak veya yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde davranışı oluşturan veya teşvik eden herhangi bir iletimi de içeren şekilde kullanmak.
Gizlilik ve tanıtım haklarının ihlali veya telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları ile korunan materyal de dahil olmak üzere, başkalarının haklarını ihlal eden veya ihlal eden herhangi bir bilgi, yazılım veya başka bir materyal göndermek veya iletmek için veya bunlara ilişkin türev çalışmaları, önce mal sahibinden veya hak sahibinden izin almaksızın Siteyi kullanmak.
Virüs ya da diğer zararlı bileşenler içeren herhangi bir bilgi, yazılım ya da diğer materyali göndermek ya da iletmek için Siteyi kullanmak.
Siteyi yayınlamak, iletmek veya herhangi bir şekilde ticari amaçlarla reklam içeren herhangi bir bilgi, yazılım veya başka bir malzemeden yararlanmak için kullanmak.
Siteyi, açık yazılı onayımız olmadan, herhangi bir ürün veya hizmeti satın almak veya satmak ya da herhangi bir şekilde bağış yapmak için tanıtmak veya istemek için kullanmak.
Pazarlama amaçları için sitenin diğer kullanıcıları tarafından yayınlanan herhangi bir e-posta adresi veya diğer kişisel bilgileri toplayın.

Şirket, sitelerinde mesaj panoları, sohbetler ve diğer kamu forumlarına ev sahipliği yapabilir. İşbu sözleşmenin şart ve koşullarına uymayan kullanıcılar, gelecekte mesaj panolarına, sohbetlere veya diğer kamu forumlarına gönderilmeyip reddedilebilir. Şirket veya belirlenmiş aracıları herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda herhangi bir kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği kaldırabilir veya değiştirebilir. Mesaj panoları, sohbetler ve diğer kamu forumları, kullanıcılar ve aboneler için tartışma merkezleri olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bu ortak forumlarda yayınlanan bilgi ve içerik, şirket personeli, şirketin dış katılımcıları veya bazıları anonim kullanıcı adları kullanabilecek şirketle bağlantılı olmayan kullanıcılar tarafından sağlanabilir. ŞİRKET, tüm sorumluluk ve onayları açıkça reddeder ve bu forumlarda üçüncü şahıslar tarafından yapılan veya görüntülenen hiçbir fikrin, tavsiyenin, bilginin veya ifadenin geçerliliğine dair hiçbir beyanda bulunmaz, bu tür ilanlardaki veya bir mesajda gömülü köprülerdeki herhangi bir hata veya eksiklikten de sorumlu değiliz. Hiçbir koşulda, bağlı kuruluşlarımız, tedarikçilerimiz veya acentelerimiz, bu forumlar aracılığıyla elde edilen bilgilere olan güveninizden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu forumlarda ifade edilen görüşler yalnızca katılımcıların görüşleri olup, şirketin, ortaklarının veya iştiraklerinin görüşlerini yansıtmamaktadır.

ŞİRKET’in, mesaj panolarındaki, sohbet odalarındaki veya sitelerdeki diğer halka açık forumlardaki herhangi bir içeriği veya postaları izleme yükümlülüğü yoktur. Bununla birlikte, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak aynı izleme hakkına sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Ek olarak, herhangi bir sebeple, kısmen veya tamamen, herhangi bir kayıt veya içeriği herhangi bir nedenle değiştirme, düzenleme, kaldırma, reddetme ve bu tür materyalleri ve bunların iletimini çevreleyen koşulları; herhangi bir yasa, yönetmelik, yasal süreç veya hükümet isteğini yerine getirmek için ve kendimizi, müşterilerimizi, sponsorlarımızı, kullanıcılarımızı ve ziyaretçilerimizi memnun etmek amacıyla üçüncü taraflara ifşa etme hakkını saklı tutarız.

Zaman zaman programlarımızın bir parçası olarak çevrimiçi bir topluluğa erişimi de dahil ediyoruz. Her üyenin gruba değer katmasını istiyoruz. Amacımız, topluluğumuzu üye olduğunuz en değerli topluluk haline getirmektir. Bu nedenle, herhangi bir zamanda kimseyi kaldırma hakkını saklı tutarız. Bunu nadiren yapıyoruz, ancak topluluklarımızı ne kadar ciddiye aldığımızı size bildirmek istiyoruz.

KAYIT
Sitenin belirli özelliklerine erişmek için sizden cinsiyet, doğum yılı, posta kodu ve ülke dahil olmak üzere bazı demografik bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Ayrıca, Sitenin sohbet odaları, web günlükleri veya bülten panoları gibi belirli bir özelliği için kaydolmayı seçtiyseniz, sağlanan formda bize kayıt olmanız da istenebilir ve bu kayıt, adınız ve e-posta adresiniz gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler sağlamanızı gerektirebilir. Sitenin kayıt formu tarafından istendiğinde kendiniz hakkında gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul edersiniz. Bu bilgilerin yanlış, yanlış veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçelerimiz varsa, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki kullanımını reddetme hakkımız vardır. Kayıt sürecinin bir parçası olarak bize verdiğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kullanmamız Gizlilik politikamızın Şartlarına tabidir.

PAROLALAR
Sitenin belirli özelliklerini kullanmak için, Sitenin kayıt işlemi sırasında alacağınız bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız olacaktır. Parola ve hesabın gizliliğini korumaktan ve parolanız veya hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden (sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından) siz sorumlusunuz. Parolanızın veya hesabınızın yetkisiz kullanımı herhangi bir güvenlik ihlali durumunda bizi derhal bilgilendirmeyi ve her oturumun sonunda hesabınızdan çıkmayı kabul edersiniz. Parolanızı veya hesap bilgilerinizi koruyamamaktan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz ve olmayacağız.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR KOŞULDA, YAN KURULUŞUMUZ VE ANA ŞİRKETLERİMİZ VEYA İŞTİRAKLERİMİZ, MESAJLAŞMA, BLOGLAR, BAŞKALARININ YORUMLARI, KİTAPLAR, E-POSTALAR, ÜRÜNLER VEYA HİZMETLER VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLER, ÜRÜNLER VEYA SİTE ARACILIĞIYLA VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TARAFIMIZDAN SUNULAN HİZMETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE SİTENİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFI, ÖZEL VEYA SONUÇSAL HASARLARDAN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLSEK BİLE SORUMLU OLMAYACAKTIR. (BAZI DEVLETLER, BELİRLİ ZARAR KATEGORİLERİNİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA, YAN KURULUŞUMUZUN VE ANA ŞİRKETLERİMİZİN VEYA İŞTİRAKLERİMİZİN SORUMLULUĞUMUZ VE SORUMLULUĞUMUZ, BU TÜR DEVLET YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SINIRLIDIR.) ÖZEL OLARAK, HERHANGİ BİR KULLANICININ İFTİRA EDİCİ, HAKARET İÇEREN VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞLARINDAN SORUMLU OLMADIĞIMIZI KABUL ETMEKTESİNİZ. SİTEDEN, SİTEDEKİ HERHANGİ BİR MALZEME, ÜRÜN VEYA HİZMETTEN VEYA SİTENİN ŞART VE KOŞULLARINDAN MEMNUN DEĞİLSENİZ, TEK VE MÜNHASIR ÇARENİZ SITEYİ VE ÜRÜNLERİ, HİZMETLERİ VE/VEYA MALZEME ŞİRKETİNİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR. ÜRÜNLER, HİZMETLER VE/VEYA MALZEME ŞİRKETİ BİR YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ DEĞİLDİR, BİR YATIRIM DANIŞMANI DEĞİLDİR VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FİNANSAL DANIŞMANLIK SAĞLAMAZ VEYA BİR FİNANSAL DANIŞMAN OLARAK HAREKET ETMEZ.

SADECE EĞİTİM AMAÇLI OLARAK VARIZ VE BURADA VE ÜRÜNLERİMİZDE VE HİZMETLERİMİZDE YER ALAN MALZEME VE BİLGİLER YALNIZCA GENEL BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. BİZİM TARAFIMIZDAN SAĞLANAN BİLGİLERİN HİÇBİRİ, HERHANGİ BİR ŞİRKETİN, GÜVENLİĞİNİ VEYA FONUN BİR CİRO, ÖNERİ VEYA SPONSORLUĞU OLARAK, SATIN ALMAK VEYA SATMAK İÇİN BİR TEKLİFİ VEYA TALEBİ OLARAK, YATIRIM, VERGİ, MUHASEBE VEYA YASAL TAVSİYE OLARAK TASARLANMAMIŞTIR. BİLGİLERİMİZE, MENKUL KIYMETLERDE VEYA DİĞER YATIRIMLARDA İŞLEM YAPMAK AMACIYLA GÜVENİLMEMELİDİR.

VERGİ, HUKUK VEYA YATIRIM DANIŞMANLIĞI TEKLİF ETMİYORUZ YA DA SUNMUYORUZ. TARAFIMIZDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİ ÜZERİNDE HAREKET ETMEDEN ÖNCE VERGİ, HUKUK VEYA FİNANS UZMANLARINA DANIŞMAKTAN SİZ SORUMLUSUNUZ. BU SİTE SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRİLME AŞAMASINDADIR VE ŞİRKET, HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ VEYA UYGUNLUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ZİMNİ VEYA AÇIK GARANTİ VERMEZ.

ŞİRKET VEYA İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN HİÇBİR TEMSİLİN YAPILMADIĞINI VE BU PROGRAMA KATILIMDAN ELDE EDİLEBİLECEK GELECEKTEKİ GELİR, GİDER, SATIŞ HACMİ VEYA POTANSİYEL KARLILIĞA DAYANDIĞINI ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

FESİH
Siteyi veya sitenin herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda haber vermeden kullanma hakkınızı iptal edebilir veya feshedebiliriz. İptal veya sonlandırma durumunda, bu tür iptal veya sonlandırma işleminden etkilenen sitenin bir kısmına artık erişme yetkiniz yoktur. Siteden indirilen malzemelerle ilgili olarak size getirilen kısıtlamalar ve bu Hizmet Koşullarında belirtilen sorumlulukların reddi ve sınırlandırmalar devam edecektir.
İADE POLİTİKASI
Bir etkinlik için bir ürün, hizmet veya bilet satın aldığınızda, herhangi bir geri ödeme yapılmasını sağlayabilir ya da sağlayamayabilir. Her belirli ürün, hizmet, etkinlik veya kurs, kendi iade politikasını belirleyecektir.

DİĞER

1998 dijital Milenyum telif hakkı yasası (“DMCA”), İnternette görünen malzemenin ABD telif hakkı yasası uyarınca haklarını ihlal ettiğini düşünen telif hakkı sahiplerine başvuru sağlar. Şirket tarafından barındırılan malzemelerin telif hakkınızı ihlal ettiğine iyi niyetle inanıyorsanız, siz veya aracınız, materyalin kaldırılmasını veya erişimi engellenmesini isteyen bir bildirim gönderebilir. Bir telif hakkı sahibi veya adına hareket etmeye yetkili bir kişi tarafından DMCA gerekliliklerine uymayan herhangi bir bildirim, yeterli bildirim olarak kabul edilmeyecek ve ŞİRKET’in fiili gerçekleri veya durumlarını ihlal eden gerçek bilgiler veya koşullar hakkında bilgi vermeyecek şekilde kabul edilmeyecektir. Telif hakkı ihlali bildiriminin hatalı bir şekilde size karşı yapıldığına inanıyorsanız, DMCA, ŞİRKET’e bir karşı bildirim göndermenize izin verir. Tüm bildirimler ve karşı bildirimler, DMCA tarafından uygulanan geçerli yasal gereklilikleri yerine getirmelidir; Ayrıntılar için http://www.loc.gov/copyright adresine bakınız. ŞİRKET’in telif hakkı ihlali iddiaları ya da karşı bildirim talepleri için Telif Hakkı Temsilcisi’ne şu adresten erişilebilir: destek@ozandurak.com
Bu Anlaşma, ŞİRKET’in ve ilgili görevlilerimizin, haleflerimizin, mirasçılarımızın ve yasal temsilcilerimizin yararına bağlayıcı olacaktır. Bu Sözleşme veya buradaki herhangi bir hak, ŞİRKET’in önceden yazılı izni olmadan verilemez. Yukarıdakilere rağmen, bu sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükler, şirket tarafından herhangi bir bağlı kuruluşa veya tamamen sahip olduğu bağlı ortaklıklara serbestçe atanabilir
Bu Kullanım Koşulları, [Türkiye/İstanbul] eyaletinin yasalarına uygun olarak yönetilir ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlık [Türkiye/İstanbul], [Türkiye/İstanbul] ‘ de bağlayıcı tahkime tabi olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü kanunsuz, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz ise, bu hüküm bu sözleşmeden ayrılabilir sayılır ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

UYARI
Çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen, Bu politika istediğimiz zaman değiştirilebilir. Bu politikayı güncellememiz gerekirse, güncellemeleri Web sitemizde bu sayfada yayınlayacağız.

Gizlilik politikamızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen onları yönlendirin: [ozan@ozandurak.com]

Dijital Pazarlamada Son Durağınız!

ozandurak online